HUWASAN

O FIRMIE


UROCZYSTE OTWARCIE

NOWEJ SIEDZIBY FIRMY DESIO
     Firma DESIO działa na polskim rynku od 2000 roku. Szeroki zakres naszej działalności wzbogaciliśmy o dystrybucję rewolucyjnego produktu HUWA SAN TR50.
     Dzięki niezwykłej skuteczności ma on zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia, gdzie priorytetem jest utrzymanie higieny.
     Zbyt długo byliśmy zależni od niebezpiecznych substancji, takich jak chlor, formaldehyd i fenol. Substancje te są używane do przetwarzania wody, w produkcji rolniczej, przetwórstwie żywności, jak również powszechnie stosowane w basenach, szpitalach i przemyśle farmaceutycznym.
     Niezbędne jest opracowanie nowych, ekologicznych technologii utrzymujących higienę aby zachować lepszą jakość życia.

    Nowe, wysokie standardy spełnia HUWA SAN TR50      

Złoty medal

Huwa San TR-50 zawierający w swoim składzie nadtlenek wodoru stabilizowany srebrem

Został dopuszczony do obrotu w Polsce i uzyskał następujące pozwolenia:

  • pozwolenie MRiRW z 2011 roku na stosowanie środka jako stymulatora rozwoju roślin ozdobnych i warzywnych [Decyzja Nr S-253/11 i S-253a/11, S-253b/13].
  • pozwolenie Ministra Zdrowia z 2010 roku Nr 4236/10 na obrót produktem biobójczym z przeznaczeniem do: dezynfekcji narzędzi, sprzętów, wyposażenia i powierzchni w obszarze medycznym oraz innych placówkach użyteczności publicznej. Posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, prądkobójcze, i wirusobójcze. Może być stosowany do urządzeń i powierzchni zarówno mających jak i nie mających kontaktu z żywnością i środkami żywienia zwierząt.
  • rozszerzenie pozwolenia z 2014 r do Decyzji Ministerstwa Zdrowia z 2010 r. numer 4236/10 na obrót produktem biobójczym z przeznaczeniem do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt oraz do dezynfekcji strzyków po udoju - posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Może być stosowany do urządzeń i powierzchni zarówno mających jak i nie mających kontaktu z żywnością i środkami żywienia zwierząt.
 
UWAGA NA PODRÓBKI